Friday, October 12, 2012

Kërkimi i të njëjtës pyetje nga disa dijetarë!


Pyetja : 
Cili është mendimi i shkelqësisë suaj në lidhje me atë person 
që pyet një dijetar për një mes’ele, pastaj kalon (shkon) tek një dijetar tjetër 
dhe e pyet atë për të njëjtën mes’ele?

Përgjigja : 
Ky (person) është një lojacak, i cili shijon mendimet, kushedi mund të jetë 
një njeri me qëllim të keq; kërkon (të gjejë) përplasjen e dijetarëve, 
pastaj fillon e thotë: 
ka thënë filani (filan dijetarë) kështu dhe ka thënë filani (filan dijetar) kështu.

Ky (veprim) nuk lejohet absolutisht (kurrë).

Së pari: nëse dëshiron të pyesësh mos pyet këdo, (por) pyet atë të cilin 
ke besim në diturinë dhe në fenë e tij; dhe atë që i është dhënë leje 
për të dhënë fetwa,  pyete atë dhe merre mendimin e tij. 
Mos shko tek ndonjë i dytë e as tek ndonjë i tretë.
Merre mendimin e atij që të ka dhënë fetwa, i cili duhet të jetë 
prej dijetarëve dhe të devotshmëve.

“...Pyesni dijetarët nëse nuk dini” Nahl:43.

(Pyesni) dijetarët: ata të cilët kanë dituri dhe devotshmëri.


Fet'ua nga shejkh Salih el Feuzan
Kontrolloi nga arabishtja: Astrit Hoxha

No comments:

Post a Comment